Liên hệ

LÃNH ĐẠO CÔNG NGHIỆP - CHIA SẺ TƯƠNG LAI

BAN ĐẦU

Tập trung vào chất bôi trơn và đưa ra giải pháp cho tất cả các vấn đề và lĩnh vực ứng dụng trong thế giới của chất bôi trơn

GIÁ TRỊ

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm định hướng tương lai về mặt kỹ thuật tạo ra giá trị gia tăng. Tiến bộ khoa học và công nghệ đại diện cho cả thách thức và chuẩn mực cho sự phát triển sản phẩm của chúng tôi.

NHỮNG NGƯỜI

Văn hóa doanh nghiệp tận tâm, cùng với lực lượng lao động trung thành và có động lực, là chìa khóa chiến lược để thành công. Nhân viên của chúng tôi tạo thành cơ sở cho sự thành công này.

Send a Message

0888830080
info@daunhontonghop.com
1456F Đường 3 Tháng 2, phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh