MOTUL IRIX EVO CSX 460-2

MOTUL IRIX EVO CSX 460-2

Độ rửa trôi bởi nước: 2%
Độ tách dầu: 3%
Ăn mòn tấm đồng: 1b
Độ nhớt dầu gốc ở 40°C: 460 cSt

Quy cách: Xô 18 Lít  - Phi 200 Lít 

Sản phẩm cùng loại

RUBRIC HV 68

Giá: Liên hệ

Cart

RUBRIC HM 32

Giá: Liên hệ

Cart

RUBRIC HH 46

Giá: Liên hệ

Cart

RUBRIC HH 68

Giá: Liên hệ

Cart

RUBRIC HFC 46

Giá: Liên hệ

Cart

RUBRIC HH 100

Giá: Liên hệ

Cart

RUBRIC HM 68

Giá: Liên hệ

Cart
Zalo
Hotline
0989391206